งานออกแบบ รับเดินระบบท่อสตีม

ออกแบบ รับเดินระบบท่อสตีม รับหุ้มฉนวนกันความร้อน ออกแบบและติดตั้งระบบ Station Gas

  • งานออกแบบและติดตั้งระบบท่อสตีมหม้อไอน้ำ และระบบหม้อต้มน้ำมันร้อน
  • บริการออกแบบระบบท่อสตีม ท่อน้ำมันร้อน สำหรับโรงงานต่างๆ
  • บริการงานหุ้มฉนวนท่อสตีม รวมทั้งระบบถังป้อนน้ำเข้า
  • บริการออกแบบระบบ CONDENSATE และติดตั้งกับดักไอน้ำกลั่นตัว

steam_001

  • งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปี
  • บริการตรวจสอบหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อนพร้อมออกใบรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรที่มีใบรับรองการตรวจสอบเฉพาะทาง
  • บริการตรวจสอบและทำ HYDRO STATIC TEST เพื่อทดสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ
  • บริการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำมันร้อน

มาตรฐานงานคุณภาพ

bnr_1000x80