บอยเลอร์แนวตั้ง ระบบแก๊ส

จำหน่ายพร้อมติดตั้ง Boiler

จำหน่ายพร้อมติดตั้ง Boilerและบริการซ่อมบำรุง รับเดินท่อ Steam งานเชื่อมถังแรงดันสูงและงานเชื่อมสเปคสูง รับบริการล้างบอยเลอร์ รับเปลี่ยนท่อไฟ แยงเขม่า Hydro static test และออกใบรับรองโดยวิศวกร

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายบอยเลอร์ (Boiler) LPG,NGV,ดีเซล, น้ำมันเตา, ออกแบบติดตั้ง Boiler, ขายบอยเลอร์ , Burner , ติดตั้งท่อไอน้ำ,บริการติดตั้งพร้อมซ่อมบำรุง ทีมงานเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอยเลอร์กว่า 18 ปีบริการรับออกแบบและติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไอน้ำ ทั้ง Hot Water Boiler, Steam Boiler และ Hot Oil Boiler
ทีมงานมีทักษะและความชำนาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบ สร้างประกอบ ติดตั้งงานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงประสิทธิภาพบอยเลอร์เดิม
boiler_700x300


เครื่องกำเนิดไอน้ำ

ประกอบด้วย หม้อน้ำร้อน Hot Water Boiler, หม้อไอน้ำ สตีมบอยเลอร์ Steam Boiler และ หม้อต้มน้ำมันร้อน Hot Oil หรือ Thermal Oil Boilers ทั้งระบบใช้เชื้อเพลิงเดี่ยว Single Fuel และใช้เชือเพลิงร่วม Dual Fuel จำหน่ายและให้เช่า หม้อน้ำอุตสาหกรรม หม้อต้มน้ำร้อน Hot Water Boiler มีทั้งระบบใช้แก๊ส Gas ทั้งชนิดก๊าซแอลพีจี และก๊าซธรรมชาติ NG , ระบบใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล

จำหน่ายพร้อมติดตั้งและบริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิด ไอน้ำ หม้อไอน้ำ สตีมบอยเลอร์ Steam Boiler Type ระบบใช้แก๊ส ระบบใช้น้ำมันเตา ระบบใช้น้ำมันดีเซลระบบใช้ไฟฟ้า Once Through Boiler Type, จำหน่ายและให้เช่า หม้อต้มน้ำมันร้อน ฮอทออยบอยเลอร์ หม้อน้ำดาวเทอม Hot Oil Boiler Dow therm ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

Thai Process Steam รับเหมางานวิศวกรรมออกแบบ ผลิตและติดตั้งบอยเลอร์ รวมถึงการขายและให้เช่าบอยเลอร์ ระบบส่งเชื้อเพลิงเข้าบอยเลอร์ ระบบท่อในห้องเผาไหม้ ระบบควบคุมแรงดันในท่อ ระบบระบายขี้เถ้าภายในเตา อุปกรณ์ หัวพ่นไฟเบอร์นเนอร์ Burner รับติดตั้งท่อไอน้ำ สตีมบอยเลอร์ Steam Boiler, Hot Water Boiler ท่อสตีมครบวงจร มีอุปกรณ์ประกอบบอยเลอร์ ชิ้นส่วนอะไหล่บอยเลอร์จำหน่าย Boiler Spar Parts บริการซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ซ่อมหม้อน้ำอุตสาหกรรม ซ่อมหม้อต้มน้ำร้อน ซ่อมหม้อต้มน้ำมันร้อน จำหน่ายอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำ อะไหล่หม้อน้ำอุตสาหกรรม อะไหล่หม้อต้มน้ำมันร้อน

มาตรฐานงานคุณภาพ

bnr_1000x80