ผลงานติดตั้งหม้อต้มสตีมและถังผสมสแตนเลส โรงงานจังหวัดชลบุรี