รับเปลี่ยนท่อไฟ Boiler รับงานล้าง-แยงเขม่า Boiler Hi Low test น้ำออกใบรับรองโดยวิศวกร รับบริการล้างบอยเลอร์ รับเปลี่ยนท่อไฟ แยงเขม่า Hydro static test และออกใบรับรองโดยวิศวกร

งานซ่อมบำรุง Boiler

รับเปลี่ยนท่อไฟ Boiler รับงานล้าง- แยงเขม่า Boiler Hi Low test น้ำออกใบรับรองโดยวิศวกร รับบริการล้างบอยเลอร์ รับเปลี่ยนท่อไฟ แยงเขม่า Hydro static test และออกใบรับรองโดยวิศวกร

 • งานบริการทางด้าน หม้อไอน้ำ (BOILER) หม้อต้มน้ำมันร้อน (HOT OF BOILER)
 • บริการล้างและทำความสะอาดตะกรันภายในหม้อไอน้ำด้วยน้ำยาเคมี
 • บริการตรวจสอบเขม่าภายในท่อไฟเหล็ก พร้อมทำความสะอาดด้วยเครื่อง TUBE CLEANING
 • บริการตรวจเช็คความหนาของผนังภายในหม้อน้ำและท่อไฟใหญ่
 • บริการตรวจเช็คและซ่อมปูนคอเตา ก่ออิฐคอเตา หล่ออิฐคอเตา
 • บริการซ่อมแซม และเปลี่ยนท่อไฟเหล็ก ท่อไฟใหญ่ ของหม้อน้ำ
 • บริการออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมของระบบหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำมันร้อน
 • บริการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันร้อนของหม้อต้มน้ำมันร้อน
 • งานหุ้มฉนวนของระบบหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำร้อน

ma_001

การบริการอะไหล่

  : หัวพ่นไฟน้ำมัน, แก๊ส, อุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์ความปลอดภัย, วาล์ว, แท่งแก้ว, เกจวัดความดัน,ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำมัน,ปะเก็นต่างๆ ฉนวนกันความร้อน, ชิ้นส่วนต่างๆ ของหม้อไอน้ำ และภาชนะรับแรงดัน เช่น ท่อไฟ, ท่อน้ำ,เหล็กแผ่นวัสดุ

มาตรฐานงานคุณภาพ

bnr_1000x80