จำหน่ายอะไหล่ Boiler,วาล์วแรงดัน,ปัีมเคมี,อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เคมีบำบัดน้ำเสีย

จำหน่ายเคมีบำบัดน้ำและอุปกรณ์ปั๊มเคมี

006
จำหน่ายเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำ

  • เคมีสำหรับบอยเลอร์
  • เคมีปรับสภาพน้ำ
  • เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ RO ( Anti-Scale )
  • เคมีสำหรับล้างตะกรันในเมมเบรน
  • เคมีสำหรับฆ่าเชื้อในเมมเบรน
  • เคมีช่วยตกตะกอน

จำหน่ายปั้มน้ำ (Water Pump) และปั้มเคมี (Chemical Pump) EBARA PUMP, STAC PUMP, PROMINENT PUMP, SUPER PUMP

มาตรฐานงานคุณภาพ

bnr_1000x80