งานล้างเมมเบรนระบบน้ำ

005

งานบริการ ( Service ) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทีมงานวิศวกรและทีมงานช่างของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อความพึงพอใจของ ลูกค้าด้วยการบริการแบบครบวงจร ขอบข่ายงานบริการ ระบบน้ำดี ( Water Treatment Plant )

  • รับบริการ ล้างเมมเบรน ( RO Membrane Cleaning )
  • ล้างฟื้นฟูสารกรอง, กรองน้ำอ่อน ( Softener Regeneration) , DI และ Mix-Bed ( Regenerate For DI & Mix-Bed)
  • เปลี่ยนถ่ายสารกรอง
  • ตรวจเช็คและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ

งานล้างเมมเบรน ( RO Membrane Cleaning)

  1. บริการแบบ Onsite Service ในกรณีเร่งด่วนเรามีชุดล้างเมมเบรน สามารถให้บริการ ลูกค้าได้ถึง Site งานของลูกค้า
  2. ถอดมาล้างในที่ Cleaning Plant ของบริษัทฯ ที่ Cleaning Plant เราได้เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำการล้างเมมเบรน ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับงานได้ปริมาณมาก ทั้งเมมเบรนขนาด 8 นิ้ว และเมมเบรนขนาด 4 นิ้ว นอกจากนั้นเราได้เตรียมเมมเบรนสำรองใช้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถหยุดการเดินเครื่อง

มาตรฐานงานคุณภาพ

bnr_1000x80