บริษัท ไทยโปรเซส สตีม จำกัด

THAI PROCESS STEAM CO.,LTD.
81/86 หมู่ที่ 9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร : - Fax 02-1860010
มือถือ : 087-791 4995,097-245 5619
อีเมล์ : thaiprocesssteam@gmail.com